VINGROŠANA GRUPĀ

Grupu vingrošanā var piedalīties indivīdi ar līdzīgu fizisko sagatavotību vai saslimšanu. Vingrošanu grupā parasti iesaka terapeits, ja klients ir apmeklējis vismaz dažas individuālas nodarbības un terapeitam ir skaidrs redzējums par terapijas iespējām, jo ir izvērtējis indivīda spējas un slodzes piemērotību.