INDIVIDUĀLO VINGROJUMU KOMPLEKSA IZSTRĀDE
Vingrojumi tiek izvēlēti ņemot vērā indivīda stājas īpatnības, fiziskās spējas, darba režīma un saslimšanu vai trauma specifiku. Izstrādājot individuālo vingrojumu kompleksu to var turpināt veikt terapeita uzraudzībā vai patstāvīgi sev vēlamos apstākļos un laikā. Vingrojumu komplekss var tikt papildināts un pielāgots sasniedzot izvirzītos mērķus un izpildot uzdevumus. Terapeits vingrojumus parāda, izskaidro un nodod ilustrētā vai video formātā pacientam.